EConsul - Links pagina

TOEGANG

 • het gaat hier om websites waarvoor u zich als Belgische burger moet identificeren
 • dit gebeurt in eerste instantie via een geactiveerde electronische identiteitskaart (eID) met geactiveerde certificaten en een individuele PIN code
 • een eID lezer is nodig, en stabiel en veilig internet
 • een aantal toepassingen gebruiken java, dus gebruik de juiste browser (bvb. Chrome)
 • eID software vanop eid.belgium.be/nl
 • eIDViewer: vanop eid.belgium.be/nl (Download de eID Viewer)
 • CSAM : eerst met eID, daarna ook mogelijk (voor sommige toepassingen) met itsme, sleutel via e-mail, authorizatie-app, GSM...
 • itsme app op je smartphone, best met een Belgisch telefoonnummer

OVERHEIDSWEBSITES

Portaalsite  België Belgium.be
BUITENLANDSE ZAKEN  Consulair EConsul.diplomatie.be
BINNENLANDSE ZAKEN   Rijksregister Rijksregister
   Mijn Dossier  mijndossier.rrn.fgov.be/nl/
   DocStop  Docstop
   CheckDoc  Checkdoc.be
RSZ  OSZ  overseassocialsecurity.be
   OSZ-pensioen  mycareer.be 
Pensioen  FPD  mypension.be
FOD Financiën  myminfin  myminfin
   Aangifte   Tax-on-Web
Volksgezondheid   FOD  mijngezondheid.be
 Beveiligde E-mails  E-Box   MyEbox
VLAANDEREN

 Portaal 

 Vlaanderen.be

  Attesten

 Mijn Burgerprofiel

BRUSSEL  Portaal   Brussels.be
   Irisbox   Brussel e-loket

ANDERE WEBSITES en APPs

 • Belgische Notariaat: IZIMI

EUROPA

 • EIDAS            one single framework for electronic identification (eID) and trust services
 • PRADO          Public Register of Authentic identity and travel Documents Online  

 

Colofon

 • Dit is een KLAD-versie van een portaalsite voor Belgen in het Buitenland
 • Een beknopte handleiding vindt u hier
 • Auteurs: Lou Dierick, Belgische ereconsul in Mombasa en Close the Gap - the Hub, Mombasa, Kenia
  contact: info@econsul.be